1Par. 10: 12

Те стана, всичките храбри мъже станаха и взеха тялото на Саул и синовете му, и ги донесе в Явис, и погребани костите им под дъба в Явис, и постиха седем дни. 1 Сам. 31: 13 2Светът. 2: 5

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.