1Par. 1: 9

Синовете на Хуша: Сева, Хавила, Сава, Рам и Савтех. Синовете на Раам: Шева и Дедан.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.