1Par. 1: 7

синове Яван: Елиса, Тарсис, Китим, и Доданим.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.