1Par. 1: 6

Омирските синове: Асценаз, Рифат и Вогарма.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.