1Par. 1: 53

старейшина Кенезови, главен Теман, главен Mivtsar,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.