1Par. 1: 52

старейшина Олив, старейшина Ал, старей Пинън,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.