1Par. 1: 51

И Гадар умря. И стадовете на Едом бяха: старейшините на Тамна, старейшините на Алва, старейшините Ветер, ген. 36: 40

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.