1Par. 1: 50

починал Ваал - Анан, и вместо него се възцари; името на града му Пао; името на съпругата му е Мегебел, дъщеря на Матред, дъщеря на Мезагава.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.