1Par. 1: 48

умря Самла, и се възцари Саул, от своя Rehoboth от [че] на реката.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.