1Par. 1: 46

Като умря Хусам, и се възцари Адад сина си Вадада, който порази мадиамците в областта на Моав; името на града му е Авив.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.