1Par. 1: 45

И умря Иовав, и се възцари Хусам си, от земята на теманците.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.