1Par. 1: 44

И умря Вела, и Иовава син на Зара в кошара.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.