1Par. 1: 43

ето царете, които царуваха в земята Едом, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син, както и името на своя град - Денава; Ген 36: 32

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.