1Par. 1: 42

yetzer сина: Валаан, Заван и Акан. Синове на Дишан: Утс и Аран.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.