1Par. 1: 36

синове Елифаз: Теман, Омар, Сефо, Готом Кенез, Амалик.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.