1Par. 1: 33

синове Мадиам: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Eldaga. Всички тези синове на Кетара. Ген 25: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.