1Par. 1: 32

Синовете на Кетура, Наложката на Авраам; тя роди Зимран, Йоксан, Медан, Мадиам, Исвак и Шуа. Синове на Йокшан: Шева и Дедан. Ген 25: 2

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.