1Par. 1: 28

Синове на Авраам: Исаак и Исмаил. Ген 16: 11 Животът. 17: 19

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.