1Par. 1: 24

Сим, Арфаксад, Сала, генерал. 11: 11 Животът. 11: 13

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.