1Par. 1: 23

Офир, Хавила и Йобав. Всички тези синове на Джоктан.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.