1Par. 1: 19

Евер се роди двама сина; името на единия беше Пелег, защото в дните му земята се раздели; името на брат му е Джоктан. Ген 10: 25 Животът. 11: 16

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.