1Par. 1: 18

Арфаксада роди Шела, Шела роди Евер същото.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.