1Par. 1: 12

Патрусим, Каслухим, от които произлязоха филистимците и кафторците.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.