1Par. 1: 10

Куш роди и Нимрод: този започна да бъде силен на земята. Ген 10: 8

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.