1John. 1: 3

Фактът, че сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, така и вие да може да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение - с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Джон. 15: 10 1 Кор. 1: 9

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.