1John. 1: 2

За животът се яви, и ние видяхме и свидетелстваме, и ви проповядвам за вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас -Ioan. 1: 1, Джон. 1: 4.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.