1John. 1: 10

Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас ,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.