1John. 1: 1

Фактът, че тя е от самото начало, което видяхме с очите си, което сме и [че] докоснаха с нашите ръце, относно словото на живота, -Luk. 1: 2 лук. 24: 39 Джон. 1: 1, Джон. 1: 14.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.