1Кор. 9: 9

Защото в Мойсеевия закон е писано: "Не затваряйте устата на вола, който се бори". Дали Бог се интересува от волове? Вт. 25: 4. 1 Тим. 5: 18

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.