1Кор. 9: 5

Или нямаме ли право да имаме сестра на жена, както и на другите апостоли, братята Господни и Кифа?

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.