1Кор. 9: 4

Или нямаме ли власт да ядем и да пием? Лук. 10: 7 2 Сол. 3: 9

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.