1Кор. 9: 25

Всички преданоотдадени се въздържат от всичко: онези, които получават корона от поквара, а ние - нетленни. 2 Тим. 2: 4 Rev. 2: 10

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.