1Кор. 9: 23

правя всичко за евангелието да бъде негов съучастник.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.