1Кор. 9: 22

За слабите, той беше толкова слаб, че да спечели слабите. За всичко станах всичко, за да спася поне някои. Рим. 15: 1

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.