1Кор. 9: 21

за чужденец закон - като без закон - че не съм без закон пред Бога, но по силата на правото на Христос, - да придобият без закон; 1 Кор. 7: 18

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.