1Кор. 9: 20

За юдеите бях като евреин, за да купя евреи; за подзаконови актове е бил подчинен на придобиването на подзаконови нормативни актове;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.