1Кор. 9: 2

Ако за други не съм апостол, тогава за тебе [апостол] ; за печата на апостолството ми вие сте в Господа. 2 Кор. 3: 2

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.