1Кор. 9: 19

Защото, като съм освободен от всичко, поробя всеки от всички, за да спечеля повече: 1 Кор. 10: 33

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.