1Кор. 9: 17

Защото, ако го направя доброволно, тогава [ще] има награда; и ако неволно, тогава [изпълнявам само] министерството ми е поверено.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.