1Кор. 9: 16

Защото, ако проповядвам Евангелието, няма какво да се хваля за мен, защото това е необходима моя 999 и горко ми, ако не проповядвам Евангелието! Деяния. 9: 6. 13: 2 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.