1Кор. 9: 14

И Господ заповяда щото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Мат. 10: 10

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.