1Кор. 9: 12

Ако другите имат власт, не сме ли ние повече? Ние обаче не се радвахме на тази сила, но ние продължаваме всичко, за да не поставяме никаква пречка пред евангелието на Христос. Деяния. 20: 33 2Кор. 11: 8 1 Сол. 2: 9

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.