1Кор. 9: 11

Ако сме посявали духовни в теб, чудесно ли е да пожънем материал? Рим. 15: 27

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.