1Кор. 9: 1

Не съм ли апостол? Не съм ли свободен? Не съм ли виждал Исус Христос, нашия Господ? Не сте ли моя работа в Господ? Деяния. 9: 3. 22: 18 1 Кор. 4: 15 1 Кор. 15: 8

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.