1Кор. 8: 9

Обърнете внимание, обаче, че тази твоя свобода не служи като изкушение за немощните. Рим. 14: 13

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.