1Кор. 8: 5

Защото, макар и да има, които са наречени богове, било на небето или на земята - като - както има много богове и много господари, -сек.. 10: 17

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.