1Кор. 8: 2

Кой мисли, че знае - нещо, той още не е познал както трябва да познава. 1 Кор. 13: 12

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.