1Кор. 8: 11

И от ваше знание изгуби слаб брат, за когото умря Христос. Рим. 14: 15

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.