1Кор. 8: 10

Защото, ако един човек - някой ти който си знания седне на една маса в храма виждаме, тогава съвестта му е слаба, не се намира там и са идоложертвено?

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.