Живот. 10: 30

Селищата им бяха от Меша до Сефара, планината на изток. Num. 23: 7

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.